Chị Trần Thoa Nha Trang

Mình mới sinh bé thứ 3 được 6 tháng, thì mình dùng phụ khoa nữ oa, cảm thấy rất hài lòng sau 1 tuần dùng thì cô bé của mình đã khô thoáng và rất sạch sẽ. Bây giờ mình cảm thấy rất tự tin với Ông xã